ters osmoz su arıtma sistemi

Ters Osmoz Sistemi

16 Şub: Ters Osmoz Sistemi

Ters osmoz sistemi, su arıtımında en yaygın ve etkili yöntemlerden biridir. Bu sistem, su moleküllerini yüksek basınç altında, yalnızca suyun geçebileceği, çözünmüş katı maddeleri ve diğer kirleticileri tutan yarı geçirgen bir membran aracılığıyla iterek çalışır. Sonuç olarak, saf su elde edilirken, kirleticiler, mineraller ve diğer istenmeyen maddeler membranın bir tarafında toplanır.